Bỏ việc về quê khởi nghiệp đồi chè, 1 năm thu...

Quyết định bỏ công việc an toàn về quê khởi nghiệp, cô gái 31 tuổi đã gặt hái được thành công sau 4 năm.