Tiếp viên uống nước mưa, sống trên xe buýt suốt 4...

Thất nghiệp, tiền tích cóp vơi cạn, các tài xế, tiếp viên uống nước mưa, ăn ngủ trên xe buýt chờ ngày bến xe hoạt động trở lại.